Переклад документів та текстів: правила та поради

Для того, щоб виконати переклад документів та текстів, необхідно скористатися послугами перекладачів, які спеціалізуються на необхідній тематиці документа, тобто на певному типі тексту.

Існує лише кілька типів документів, тобто тематик, а саме: медичний переклад (https://byuro-perevodov.com.ua/), а також технічний, юридичний та художній переклад. Віднесення певного документа до якоїсь тематики відбувається при визначенні термінології в документі, а також при віднесенні документа до певної сфери діяльності. Всі ці 4 типи тематики є лише загальною класифікацією. По суті немає чистої тематики. Наприклад, у юридичному договорі можуть бути фінансові терміни, що віднесе документ до фінансової тематики. Теж стосується і технічних інструкцій. Наприклад, наприкінці більшості інструкцій розміщено текст, який стосується обмеження відповідальності виробника у разі неправильного використання продукції. Цей текст є юридичним, що підтверджує, що лише окремі частини тексту чи документа можуть вважатися з погляду тематики «чистими».

Як ще один приклад, можна навести переклад статуту (https://byuro-perevodov.com.ua/). Такі документи зазвичай відносять до юридичних документів, але якщо придивитися, то часто у статутах є величезний перелік дозволеної діяльності підприємства, а також є пункти щодо фінансової складової діяльності підприємства, що ще раз підтверджує, що навіть такий, на перший погляд, повністю юридичний документ не може бути повністю віднесено до юридичної тематики.

З іншого боку, є документи, які практично на 90% є «чистими» з погляду тематики. Наприклад, статті, які публікуються у іноземних наукових журналах. Зазвичай ці статті є невеликим дослідженням з певної теми. Такі документи приблизно на 90%, як зазначалося раніше, складаються з текстів, що належать до 1 тематики. Переклад статей у будь-якому випадку вираховується редактором або навіть носієм мови. Тому якщо в документі і є якісь неточності, то вони виправляються фахівцем.

Див. детальніше – https://byuro-perevodov.com.ua/tsenyi/datskiy/

Зазвичай з такими текстами, в ідеальному розумінні, має працювати кілька перекладачів, але такий підхід міг бути збільшити вартість та терміни виконання перекладу в кілька разів. Тому зазвичай залучається один перекладач і редактор, який надалі просто виправляє неправильний переклад.

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *